Miljøprofil

Det er viktig for oss å bidra med det vi kan for å ta vare på planeten vår, og jobber mot å bli 100% bærekraftig og miljøvennlig. Vi har valgt ut følgende av FNs bærekraftsmål som våre mål og jobber systematisk og kontinuerlig mot disse punktene.

3. GOD HELSE

Med vårt tilbud av aktiviteter for hele familien ønsker vi å bidra til god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder.

5. LIKESTILLING

Det er viktig for oss å gjøre det vi kan i vårt selskap for å ha likestilling og styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet. Vi ønsker å gi begge kjønn like rettigheter og mulighet til å bestemme over eget liv.

8. ANSTENDIG ARBEID OG ØKONIMISK VEKST

Vårt mål er å fremme inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst i landsbygda, bidra til sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

9. INNOVASJON

Bidra til bærekraftig innovasjon.

12. ANSVARLIG FORBRUK OG PRODUKSJON

Vårt motto er ReCycle – ReUSe – RePeat. Vi jobber også mot å ha full elektrisk transport for våre gjester.

13. STOPPE KLIMAENDRIGENE

Vårt mål er å være 100 % miljøvennlig. Ved å benytte full elektrisk transport og satse på fornybar energi.